Vi utvecklar OnTop™ MES Cloud produktionssystem på Microsoft Azure™ sedan 2010 och i nära samarbete med kundernas medarbetare inom produktion och produktionsteknik.