OnTop™ MES Cloud

Smart Industri 4.0 powered by Microsoft Azure™


Lättanvända verktyg på webben för mätning, effektivisering, operativ styrning och uppföljning av alla automatiska och manuella produktionsprocesser i alla branscher. För alla ledare och medarbetare inom produktion, produktionsteknik, logistik och underhåll. 


Digital GembaDashboards med automatisk trådlös mätning

  • OnTop Plug&Play Dataloggers

  • Gör dashboards enkelt med drag&drop

  • Anpassa innehåll och utformning efter behov

  • Spegla dashboards under presentationer 

  • Skicka larm och meddelanden till valfria dashboards

Effektiv kommunikation

Operativ och daglig styrning

Planering och simulering

Statistik för effektiviseringsarbete

  • OEE, stopptider,  jobb- och cykeltider, produktion m.m.

Systemintegration

  • Global integration mellan OnTop™ MES Cloud -system

  • Microsoft Azure™ API Gateway till affärssystem (tillval)

Språk

Svenska, engelska, tyska, spanska, franska och tjeckiska

Game-Changing Tools

Fast "allt-ingår"-pris per mätpunkt och månad: 1 500 kr

Enkelt att budgetera. Skala upp och ned utan bindningstid.    

 

Gör en snabb lönsamhetskalkyl härHögsta säkerhet och tillgänglighet

Drift, övervakning och underhåll 24/7/365 sedan 2010 på Microsoft Azure™

Ladda ner en säkerhetsrapport


Georedundans för högsta tillgänglighet

Dedikerade databaser

Active Directory

Automatiska uppdateringar

Obegränsad kundsupport

Referenser

"  Vi använder OnTop sedan många år med mycket gott resultat för visualisering på bildskärmar i produktionen och vid varje cell. OnTop har tagits emot väl och upplevs som enkelt och intuitivt.

Rapportering görs snabbt och enkelt och den automatiska loggningen av produktion och störningar är tillförlitlig. OnTop skapar tillförlitlig statistik för det ständiga förbättringsarbetet.

Vi kan själva konfigurera OnTop enligt egna verksamhetsbehov. Vi upplever att OnTop ger mycket god support genom sin lyhördhet, höga tillgänglighet och snabbhet med att implementera förbättringar. "

Avancerad bearbetning av transmissionskomponter för fordonsindustri.  

Oms. 600 MSEK


" OnTop är flexibelt med kort uppstartsträcka. Genom att mäta i 3 processer har vi identifierat en rad förbättringar, vilket har bidragit till ökad processförståelse och mer värdeskapande tid.

Supporten har varit väldigt bra för förbättringar, utbildning samt tillgänglighet. " 

Avancerad robotsvetsning av turbinkomponenter


Vi har aldrig behövt fundera på vare sig installation, funktion eller underhåll. 

Vi litar på datan. Rapporteringsfunktionen är omfattande. Bra support.

Vi har gjort investeringar efter analys av data från OnTop som visar, att vi kan uppnå 15 % bättre effektivitet i 6 celler. "

Avancerad bearbetning av motorkomponenter för fordonsindustri

Oms. 200 MSEK


" Vi behövde mäta monteringstider och effektivisera kommunikationen i hela företaget.

OnTop är infört på alla 16 stationer i produktionsflödet, från förmontage via huvudmontering till packning. 

OnTop visar exakt var alla ordrar befinner sig i produktionsflödet. 

OnTop har ersatt tidigare planeringstavlor och hjälpmedel. 

OnTop har tagits emot bra och upplevs som enkelt och intuitivt och ger en mycket god uppföljning av monterings- och genomloppstider samt störningar. 

OnTop  upplevs som väldigt lyhörda på våra önskemål. " 

Montering av komplexa maskiner

Oms. 400 MSEK